En person drar ut en bricka från ett Jengaspel där det ligger mynt på toppen.Antalet konkurser har under det första halvåret 2023 varit det högsta på 10 år. Foto: Pressbild/UC

Ekonomi

Enligt en rapport från UC ökade antalet konkurser kraftigt i juni. I vissa branscher har ökningen varit så hög som 90 procent, men alla stora branscher har drabbats. Tittar man på hela första halvåret är antalet konkurser det högsta på tio år. Detta har lett till att minst 28 000 personer har förlorat jobbet.

Konkurserna har i juni ökat med 31 procent jämfört med samma månad förra året. Det är det högsta antalet konkurser på tio år – både för juni månad och för alla årets första sex månader sammanlagt.

Ökningen är störst i hotell- och restaurangbranschen

Hotell och restaurang är den bransch som har drabbats värst av konkursökningen. I den branschen är ökningen 90 procent.

Johanna Blomé, ekonom på UC, säger att ökningen är exceptionell. Hon menar att ökningen beror på fortsatt hög inflation. Dessutom är hotell och restaurang en personalintensiv bransch, vilket kan leda till en ond cirkel med fler konkurser, ökad arbetslöshet och minskad konsumtion.

Många anställda har drabbats

Det är inte bara företagen som drabbas av konsekvenser på grund av konkurserna – det påverkar förstås även de anställda. Enligt UC har minst 28 000 personer förlorat sitt jobb som en direkt konsekvens av konkurser.

Johanna Blomé säger att personer som förlorar jobbet på grund av en konkurs mycket snabbt kan hamna i en ekonomiskt utsatt situation. Hon och hennes kollegor på UC ser också att arbetslöshet är en stor anledning till att människor tar snabblån med dåliga villkor, vilket kan påverka deras ekonomi ännu mer negativt.

Färre människor väljer att starta eget

Statistiken från UC visar också att antalet nystartade företag har sjunkit med 10 procent i juni jämfört med förra året. Men i vissa branscher är förändringen ännu större. Minskningen i byggbranschen är 88 procent, i detaljhandeln 86 procent färre och i hotell- och restaurangbranschen 89 procent.

Johanna Blomé kommenterar att detta är en oroväckande utveckling. Det visar att många är i en svårbedömd marknad i nuläget, vilket gör att det är en hög risk att investera i något nytt. Svenska företag kommer också få det svårare internationellt på grund av den svaga kronan.