Byggarbetsplats vid en byggnad med byggnadsställning längs fasaden.Byggindustrin är den bransch där antalet konkurser har ökat mest. Foto: Redaktion93/Shutterstock.com

Ekonomi

Antalet konkurser i Sverige låg redan på en rekordhög nivå, och i september ökade antalet konkurser ännu mer. Det visar ny statistik från UC. Den största ökningen skedde i mellersta Sverige, närmare bestämt Västerbotten, Södermanland och Gävleborgs län.

I september ökade antalet konkurser med 14 procent jämfört med samma period förra året. Under hela 2023 ligger ökningen hittills på 34 procent.

4 000 arbetslösa på grund av konkurser

UC:s statistik visar att minst 4 000 personer har blivit arbetslösa på grund av konkurser i byggindustrin samt hotell och restaurang. Just dessa branscher är bland de mest konkursutsatta.

I ett pressmeddelande säger UC:s vd Gabriella Göransson att de höga konkursnivåerna har börjat stabiliseras, vilket är en skrämmande utveckling. Vi är inne i en lågkonjunktur, och konjunkturinstitutet tror att den kommer fördjupas ytterligare nästa år.

Mellersta Sverige mest drabbat

I mellersta Sverige har konkurserna ökat allra mest. Västerbottens län ligger i toppen med en ökning på 57 procent hittills i år. I Södermanland har antalet konkurser ökat med 53 procent i år, och i Gävleborgs län är ökningen 51 procent.

Byggindustrin mest drabbad

Flest konkurser har skett i byggindustrin, med en ökning på 29 procent i september jämfört med förra året. Även partihandeln samt hotell och restaurang har upplevt en ökning på 23 respektive 18 procent.

UC har också tagit fram statistik över antalet nystarter, som visar på en spikrak kurva nedåt för både bygg och hotell och restaurang. Antalet nystarter inom byggindustrin har sjunkit med 80 procent, och för hotell och restaurang är minskningen 79 procent.