Människor shoppar på Drottninggatan i Stockholm.Att räntan höjs ännu en gång gör att konsumenternas köpkraft minskar ännu mer, vilket är negativt för handeln. Foto: Tupungato/Shutterstock.com

Ekonomi

Representanter från handeln är inte glada över Riksbankens räntehöjning. Konsumenterna kan inte handla lika mycket och butikerna går på knäna. Även LO är kritisk mot senaste räntehöjningen och menar att arbetslösheten kan öka, enligt en artikel i SvD Näringsliv.

Försäljningsvolymerna i handeln har sjunkit 15 månader i rad. Maria Mikkonen, chefsekonom på Svensk Handel, menar att handeln kommer fortsätta att påverkas negativt av den senaste räntehöjningen.

– Vi hade gärna sett att Riksbanken hade avvaktat med att höja räntan ytterligare. Jag tror inte vi har sett den fulla effekten av de höjningar man har gjort hittills, säger hon.

Sällanköpshandeln påverkas mest

Det är framför allt de som säljer sällanköpsvaror som drabbas när människor drar ner på sin konsumtion. Inte lika många vill köpa byggvaror, möbler eller heminredning när räntekostnaderna ökar.

Dock påverkas även livsmedelsproducenterna av den högre räntan. Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, tror att hushållen kommer fortsätta jaga extrapriser i matbutikerna.

Fackförbundet LO också kritiska

Ekonomen Torbjörn Hållö på LO har länge kritiserat Riksbankens penningpolitik. Han menar att räntehöjningar ger mycket större konsekvenser i Sverige jämfört med andra länder, eftersom många har rörliga boräntor här. Därför tycker han att Sverige borde ha lägre ränta än andra europeiska länder.

Även e-handlare kämpar med tillväxten

Svea Banks e-handelsindikator visar att även e-handlare har det kämpigt just nu. Fyra av fem e-handlare har haft svårigheter med tillväxten. Av deltagarna i undersökningen var det över 17 procent som upplevde en negativ tillväxt under andra kvartalet. 20 procent upplever att tillväxten har uteblivit, och 40 procent uppgav att tillväxten har varit svag.

På grund av detta satsar e-handlarna mer på marknadsföring, främst via sociala medier. Marknadsföring är just nu den mest efterfrågade kompetensen inom e-handeln.