Ett bitcoinmynt står i mossa i en skog.Finansinspektionen riktar kritik mot produktionen av kryptotillgångar och den negativa klimatpåverkan som medföljer utvinningen. När kryptoproducenter nu vill förlägga sin produktion i Norden är de rädda att Sveriges möjligheter att nå Parisavtalets mål är begränsade. Foto: Mabeline72/Shutterstock

Ekonomi

Kryptotillgångars klimatpåverkan hotar Sveriges möjligheter att nå Parisavtalets mål. Det skriver Finansinspektionen. Anledningen är bland annat att produktionen av kryptovaluta kräver enorma mängder energi.

Bland de vanligaste sätten för kryptoproducenter att producera kryptotillgångar kräver stora mängder el. Produktionen av kryptotillgångar genererar därför stora koldioxidutsläpp. När kryptoproducenter söker efter förnybar energi för sin produktion vänder de blicken mot Norden, vilket oroar Finansinspektionen.

Kryptotillgångar är problematiska

Finansinspektionen menar på att produktionen av kryptotillgångar genererar så stora koldioxidutsläpp och kräver så mycket el att det kan komma att bli ett stort problem för Sverige.

– Kryptotillgångars samhällsnytta kan och bör ifrågasättas. Finansinspektionen, liksom andra aktörer som Internationella valutafonden och amerikanska centralbanken, bedömer att kryptotillgångar medför stora problem, skriver Finansinspektionen.

De menar att situationen är oroande och att den behöver regleras. Dessutom medför kryptotillgångar även klimatproblem. Därtill, menar Finansinspektionen, är det inte en hemlighet att kryptotillgångar används både i penningtvättsyften och för annan kriminell verksamhet. För att inte nämna att de medför stora risker för den enskilda konsumenten.

120 miljoner ton koldioxid per år

Man räknar med att produktionen av kryptotillgångar i dagsläget släpper ut så mycket som 120 miljoner ton koldioxid per år. Det beror bland annat på att kryptoproducenter som regel sökt sig till länder med billiga energipriser. Och billiga energipriser brukar också innebära fossilbaserad elproduktion.

Finansinspektionen tror dock att siffran kommer att öka drastiskt i takt med den ökade efterfrågan på kryptovaluta. De pekar bland annat ut det tydliga sambandet mellan värdeökningen på bitcoin och de ökade utsläppen.

Sveriges klimatmål hotas av kryptoproduktion

Nu är Finansinspektionen orolig för att kryptoproduktionen kan komma att hota Sveriges möjligheter att uppnå Parisavtalets mål.

Kryptoproducenter har blivit kritiserade för den klimatpåverkan som produktionen av kryptotillgångar har. Därför vill många nu se över möjligheten att använda förnybar energi.

– Blickar riktas mot Norden, där priserna är låga, beskattningen är förmånlig och tillgången på förnybar energi är god, skriver Finansinspektionen.