Efter flera lyckade insatser får nu FI även ökade resurser med nya bidrag. Foto: Africa Studio / Shutterstock.com

Regleringar

Finansinspektionen har inte alltid varit den populäraste myndigheten. Men efter krafttag mot SEB och Swedbank har Finansinspektionen inte bara fått en hel del beröm, de har även fått mer pengar som ska gå till deras arbete mot penningtvätt, skriver SvD Näringsliv.

I höstbudgeten framgår det att Finansinspektionen får 10 miljoner kronor extra när regeringen fortsätter sin satsning i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Per Bolund är nöjd med Finansinspektionens arbete

Finansmarknadsminister Per Bolund tycker att Finansinspektionen har gjort ett bra arbete under de senaste tolv månaderna.

Finansinspektionen meddelade så sent som i fredags att de kommer att utreda Swedbank på nytt för misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen.

Enligt Per Bolund har Finansinspektionen utökat sina resurser med 50 procent på bara några år. Vidare har antalet tjänstemän som arbetar mot penningtvätt fyrdubblats.

Kraftfullare arbete och tuffare straff

Per Bolund är nöjd med Finansinspektionen, som han anser ha ryckt upp sig och gjort ett kraftfullare arbete.

Under året har Finansinspektionen utdelat straff och böter på flera miljarder till SEB och Swedbank efter noggranna och grundliga utredningar. Vare sig SEB eller Swedbank har valt att överklaga besluten.

Finansinspektionen har fått rejält med kritik för passivt agerande

För bara ett år sedan fick Finansinspektionen, som ansågs vara tandlös och otydlig, rejält med kritik när de valde att ge storbankerna grönt ljus trots att de hade hittat brister i bankernas nät mot penningtvätt. Men efter avslöjandet i tv-programmet Uppdrag granskning vintern 2019 om Swedbanks misstänkta penningtvätt ändrades Finansinspektionens agerande direkt.

De nya utredningarna som Finansinspektionen inledde tillsammans med baltiska myndigheter mot SEB och Swedbank ledde till att båda bankerna fick betala miljardbelopp i böter. Swedbank fick böta 4 miljarder kronor och SEB fick en bot på 1 miljard kronor.

Arbetet mot penningtvätt fortsätter

I december i år väntas en statlig utredning där man ska se över kapaciteten hos Finansinspektionen och hur banker och myndigheter kan dela information bättre för att underlätta arbetet mot penningtvätt.

Men innan utredningen är klar kan det riktas ny kritik mot Finansinspektionen som under snart två år har stått under granskning av Justitieombudsmannen. Vanligtvis är det Finansinspektionen som utför granskningar men nu är det alltså Finansinspektionen som står under granskning.

Efter att SvD avslöjat att Finansinspektionen redigerat dokument i samband med att SvD begärt att få ta del av handlingar inledde Justitieombudsmannen sin granskning. Enligt källor till SvD ska det finnas ett förslag, men man har ännu inte fattat något beslut.