Tips & Råd

Försäkringar är en viktig faktor för att bygga ett framgångsrikt företag. Dessa tankar presenteras i ett inlägg från Nordea där man beskriver vikten av att arbetstagare upplever sig trygga i sin vardag för att kunna göra ett bra arbete. För att bedriva ett framgångsrikt företag bör man därför, enligt Nordea, erbjuda såväl försäkringar och tjänstepensioner.

Att friska och glada anställda är en viktig del av att driva ett företag råder det knappast någon tvivel om. En sjukskrivning eller en oengagerad medarbetare kostar snabbt betydligt mer än vad de förebyggande åtgärderna hade gjort.

Det är även dess tankar som Andreas Wahlström, marknadschef på Nordea Liv & Pension presenterar i ett blogginlägg. Han argumenterar där för att ett väl utvecklat trygghetssystem kan göra företag mer framgångsrika och effektiva i sitt arbete.

Försäkringar och tjänstepension viktigt för att få rätt personal

I blogginlägget argumenterar Wahlström på att skiftet i vad arbetstagare värderar gör förmåner till en viktig del av att anställa rätt medarbetare. Han menar på att saker som heltäckande försäkringar och förmånlig tjänstepension för många arbetssökande väger tyngre än en något högre månadslön.

I texten nämns bland annat att försäkringar till viss del visar på omtanke. Exempelvis så kan en sjukförsäkring indikera att man bryr sig om den anställdes hälsa och en livsförsäkring visar att man även bryr sig om den anställdes familj.

För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs det dock inte bara att man har dessa förmåner, utan även att man framhäver dem. Wahlström säger bland annat att man som företagare bör presentera dessa fördelar genom att presentera precis vad det är man erbjuder redan vid rekryteringen.

Väl försäkrade arbetstagare jobbar bättre

Teorierna som Wahlström presenterar är inga nyheter. I takt med att våra arbetsuppgifter blir allt mer kvalificerade så ökar behovet av en professionell arbetsstyrka. För att attrahera rätt medarbetare och för att dessa ska må bra gäller det att även företaget upplevs som en bra arbetsgivare.

Att en arbetstagare som har fler försäkringar skulle arbeta bättre får faktiskt stöd i flera teorier. Den grundläggande tanken är att desto mindre man oroar sig för sitt privatliv, desto bättre kan man prestera i sitt yrkesliv.

Tänk på! Ett företag som inte erbjuder tjänstepension eller försäkringar riskerar göra medarbetarna oroliga över sitt privatliv istället för att fokusera på jobbet.

Detta spelar även in i Wahlströms tankar om tjänstepensionen. Utan tjänstepension är risken större att äldre arbetstagare oroar sig över sin pension istället för att fokusera på jobbet. I förlängningen kan det även leda till uppsägningar, vilket i slutändan innebär en förlust av kompetens för företaget.