Företagslån

Behovet av företagslån finns av olika anledningar. För föreningar kan behovet av pengar handla om att förnya eller ersätta de befintliga tillgångarna. Du kanske vill expandera föreningen eller effektivisera verksamheten. Att låna till företaget kan kännas lämpligt då föreningar inte har de största inkomsterna. Just denna form av näringsverksamhet är däremot ett osäkert kort för långivare. Därför kan det ofta finnas krav på borgensåtagande när det kommer till företagslån till föreningar.

Föreningar anses som osäkra investeringar

När det kommer till företagslån till en förening har långivarna en viss policy. I de allra flesta fall krävs ett borgensåtagande. Vanligtvis kan detta borgensåtagande vara från kommunen just gällande föreningar. Anledningen till att föreningar kräver borgensåtaganden är för att de anses vara en osäker investering. De har ofta inte så stor redovisning och inkomsterna överstiger sällan långivarnas krav.

Tips! I vissa fall kan kommunen stå som borgensman för ett företagslån åt en förening.

Grunden ligger i att företagslånen alltid ska återbetalas och att långivaren ofta har krav på amorteringar och andra krediter. Företag som har regelbundna inkomster känns oftast säkert för långivare. När det handlar om föreningar finns inte denna trygghet i pengar. Föreningar handlar ofta om sportutövande eller fritidsaktiviteter. Detta genererar inte tillräckligt stora inkomster som affärer och företag gör.

Utan redogörelse kan företagslånet nekas

För att få en borgensman till ett företagslån är det viktigt att ha en tydlig struktur inom föreningen. Om det saknas redogörelse för föreningens ekonomi finns det risk för att ingen vill gå i borgen. Saknade uppgifter ger en otrygghet för en borgensman, att inte veta hur den ekonomiska situationen ser ut för föreningen. När du ansöker om företagslån hos långivaren måste du också kunna presentera hur föreningen ser ut. Detta är ett krav för att långivaren ska kunna bedöma risken att låna ut pengar till din förening.

4 saker långivaren granskar

  1. Föreningens affärsplan – Om den är realistisk och detaljerad.
  2. Årsredovisningar (om föreningen är etablerad) – För att se om det finns tillgångar, ett rimligt positivt resultat och god soliditet.
  3. De engagerade i föreningen – Vad det finns för erfarenheter och referenser.
  4. Om det finns någon säkerhet – Exempelvis en borgensman.

Genom att själva granska föreningens ekonomi är det större chans att ni hittar en borgensman och beviljas ett företagslån.