Företagsnyheter

Yrkesgruppen företagare blir bara äldre, trots att pensionsåldern inte har rört sig. Anledningen tycks delvis vara att ekonomin inte räcker till när det är dags att pensioneras visar resultatet efter en av Swedbank beställd undersökning.

Ungefär var fjärde företagare sparar inte till sin pension via sitt bolag, och den siffran närmar sig hälften bland låginkomsttagarna.

Den statistiken kommer av en Sifo-undersökning beställd och publicerad Swedbank för knappt två veckor sedan.

Yrkesgruppen som inte har råd att gå i pension

Tidigare har banken tagit fram siffror på att drygt 30 000 äldre saknar de ekonomiska förutsättningarna för att gå i pension. Det kan bero på att 23 procent av landets företagare sparar inte till sin pension.

Bland de som tjänade under 30 000 kronor per månad var det 37 procent som saknade pensionssparande. Av låginkomsttagarna som sparade var det vanligast att spara mellan 1 000 kronor och 5 000 kronor varje månad.

Spara motsvarande vad en arbetsgivare hade gjort

Råden från bankens sida är att matcha vad en anställd med motsvarande arbetsuppgifter skulle få i tjänstepension.

– Att som företagare försöka pensionsspara i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge är ett rimligt mål, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank.

De tillfrågade företagarna som uppgav att de hade en pensionssparande följde det rådet. Månadsavsättningen motsvarade då på ett ungefär vad en anställd skulle få i tjänstepension.

”Att börja spara tidigt är nyckeln”

Låginkomsttagare har antagligen inte råd att avsätta stora summor, men det betyder inte att det är omöjligt att pensionsspara.

– Att börja spara tidigt är nyckeln. Även små kontinuerliga avsättningar får stor betydelse på sikt, uppmanar Kreicbergs dem som ännu tvekar.

Ett privat sparande är också bra för att dryga ut tjänstepensionen. På så sätt kan man försäkra sig om att hålla samma levnadsstandard före som efter pensionen.