grönsakshandlare säljer produkter till kund en solig dagAntalet konkurser inom detaljhandeln har varit låg under november, vilket är positivt för lokala handlare. Foto: Dragana Gordic/Shutterstock.com

Ekonomi

Företagskonkurserna i Sverige minskade med 10 procent under november. Allra mest minskade konkurserna inom detaljhandeln, med hela 38 procent. Däremot är detta troligen en tillfällig vändning, då trenden hittills under året är ökande antal konkurser.

Antalet konkurser minskade under november månad, enligt statistik från UC. Jämfört med november förra året minskade konkurserna med 10 procent i år. Den positiva utvecklingen är gemensam för de flesta av länen.

Statistiken omfattar aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, och även andra så kallade juridiska personer. Hela konkursstatistiken finns att läsa på UC:s hemsida, och kan då även ses på länsnivå och fördelat på hela året.

Stor men tillfällig minskning i detaljhandeln

Det är de största branscherna som det har gått extra bra för den senaste månaden. Inom detaljhandeln uppgick minskningen av konkurser till hela 38 procent. Det är ett ordentligt uppsving, med tanke på att konkurserna under 2019 som helhet hittills har ökat med 9 procent.

De flesta företag i detaljhandeln är små med bara några få anställda. Därför är det goda nyheter att så få har gått i konkurs under november, menar UC:s ekonom Richard Damberg.

Däremot tror Richard Damberg att den här vändningen bara är tillfällig. En orsak han pekar på är Black Friday. Då ökar konsumtionen, vilket indikerar att människor är beredda att konsumera i större mängd.

Konkurserna ökar på lång sikt

Även i övriga branscher har konkursnivån under året i stort legat i linje med siffrorna för 2018, enligt Richard Damberg. I byggindustrin har konkurserna än så länge ökat med 4 procent i år, och hotell- och restaurangbranschen med 2 procent.

– Avmattningen i ekonomin kan öka konkurserna på sikt, även om det är flera faktorer som är avgörande för konkursnivåerna, säger Richard Damberg.