En bild på Anna Breman från SwedbankAnna Breman och Swedbank tror inte på lika hög tillväxt som regeringen. Foto: Press/Swedbank, Roland Magnusson/Shutterstock.com

Ekonomi

Regeringen har gjort bedömningen att Sveriges BNP ska växa med 2,1 procent nästa år. Siffran anses av många experter vara allt för optimistisk. Swedbank tror på en tillväxt under 2 procent.

Regeringen har kommit med prognoser om den framtida tillväxten i Sverige. Man trodde tidigare att BNP skulle växa med 2,3 procent år 2020. Den siffran har regeringen i sin övergångsbudget nedreviderat till 1,6 procent. Till nästa år förutspår man en tillväxt på 2,1 procent. Det tror dock flera experter är lite för optimistiskt.

Anna Breman som är Swedbanks chefsekonom säger till SvD att man kan se en avmattning i landet och att siffran därför är lite väl hög. Istället tror Swedbank att tillväxten ökar med 1,9 procent.

Nordea tycker det är svårt att förutspå tillväxten

Storbanken Nordea är inte heller helt säkra på att regeringens prognos kommer slå in. Man tror inte att siffran är orimlig men något optimistisk. Bankens chefsanalytiker, Torbjörn Isaksson, säger att det finns en del frågetecken gällande hushållens konsumtion, dessutom går exporten svagt vilket gör det svårt att komma med en bedömning om den framtida tillväxten.

Finanspolitiska rådets tidigare ordförande tror på regeringens prognos

Alla ställer sig inte kritiska till regeringens tillväxtprognos. Finanspolitiska rådets tidigare ordförande John Hassler menar att prognosen är i linje med vad Konjunkturinstitutet förutspår och bör därför anses vara realistisk.

Däremot säger Hassler att BNP per capita fortsätter ligga på historiskt låga nivåer.

– Det illustrerar en brist på strukturella reformer som gör det svårt för Sverige att växa. När Sverige kör så det ryker går det ändå långsamt och vi riskerar att bli omkörda, säger han.

Forskare tror på ökad arbetslöshet

I regeringens övergångsbudget förutspår man även en arbetslöshet på 6,4 procent två år framåt. Den bedömningen tror dock forskaren Cecilia Hermansson är alldeles för låg. Hon tror att arbetslösheten kommer stiga i takt med att konjunkturen blir svagare.