Hand håller kreditkort och skriver på laptop.Under årets andra kvartal bromsade tillväxten inom svensk e-handel in rejält. Det visar Pricerunners senaste e-handlarindex. Foto: Kite_rin/Shutterstock.com

Ekonomi

Enligt Pricerunners e-handlarindex har tillväxten i e-handeln bromsat in rejält under det senaste kvartalet, vilket företagets vd Nicklas Storåkers menar har att göra med det allt lugnare pandemiläget. Även om optimismen bland svenska e-handlare sjunker, tror ändå en majoritet på fortsatt bra försäljningsläge under det kommande året, skriver Di Digital.

Jämförelsetjänsten Pricerunner brukar varje kvartal i ett e-handlarindex mäta hur svenska e-handlare upplever försäljningsutvecklingen jämfört med kvartalet innan, hur försäljningsläget ser ut just nu och hur man tror att försäljningen kommer se ut under de kommande tolv månaderna. Undersökningen genomförs av marknadsundersökningsföretaget Yougov.

E-handlarindex för årets andra kvartal visar att tillväxten inom svensk e-handel har bromsat in rätt rejält. Under det fjärde kvartalet 2020 låg index på rekordhöga 71, och under det första kvartalet 2021 69,8. Nu ligger siffran på 61,5, vilket beskrivs som en störtdykning och är den näst lägsta nivån sedan mätningen infördes för tre år sedan.

E-handeln är fortsatt stark, men har stabiliserats

Pricerunners vd Nicklas Storåkers menar att de dalande siffrorna har med det allt mer stabila pandemiläget att göra. Men även om tillväxten inom e-handeln nu ser ut att bromsa in påpekar han att den svenska e-handeln fortfarande är riktigt stark och att siffrorna snarare visar en stabilisering efter den enorma tillväxten under 2020.

En majoritet tror på bra försäljning under det kommande året

I mätningen för förra kvartalet upplevde 65 procent av e-handlarna i undersökningen att försäljningsläget var bra, eller till och med mycket bra. Nu ligger siffran på blygsamma 56 procent. Men trots att optimismen har gått ner tror ändå en majoritet (sju av tio e-handlare) att försäljningen online kommer vara fortsatt bra under året som kommer. Det är bara 2 procent som tror på en negativ utveckling.