Banknyheter

I onsdags släpptes en Sifo-undersökning av finansmarknadens förväntningar på reporäntan. Massan tror på en höjning, och i det instämmer SEB:s chefsekonom i en intervju med Svenska Dagbladet.

Analysföretaget TNS Sifo Prospera släppte under onsdagen en undersökning över svenskarnas ränteförväntningar. Deltagande delar samma prognos – en höjd reporänta är att vänta.

Ännu vågar ingen tro att räntan går över och blir positiv, men många hoppas på en ränta närmre nollpunkten.

SEB:s chefsekonom tror på höjning

Robert Bergqvist är chefsekonom vid SEB och hans förväntning överensstämmer med folkets, när han kommenterar resultatet i SvD. Han tror att en historisk höjning av reporäntan är att vänta.

– Det här underbygger att de ska kunna höja räntan. Det spelar roll, men det är ingen avgörande faktor, förklarar Bergqvist.

Höjningen tror han inte kommer att vara en följd av förväntningarna, utan att den har varit planerad sedan länge för att öka löneinflationen. Att många aktörer hoppas på det lär dock inte vara en negativ påverkan.

Åtta år sedan senaste katastrofala höjningen

I nuläget har reporäntan inte höjts på åtta år och ligger på 0,5 procent. Riksbankens försiktighet i nuläget tros bero på negativa konsekvenser av en tidigare räntehöjning.

När reporäntan höjdes 2011 tog det en vecka innan landet drabbades av en förödande finanskris. I samband med den tvingades Riksbanken till dyra åtgärder, genom att köpa 40 procent av svenska statspapper.

– Det är en stor investering som kan gå förlorad om det skulle visa sig att man agerat vid fel tidpunkt, kommenterar Bergqvist.

Inflationsmålet är två procent

En låg och jämn inflation är målet, då det ger det bästa ekonomiska klimatet för alla parter. Målet som Riksbanken har är att inflationen ska ligga kring två procent.

I juli i år låg räntan på inflationen på 2,2 procent. Stigningen ligger därmed i linje med Riksbankens mål.