Tips & Råd

Nästan hälften av alla fakturor som små och medelstora företag skickar ut betalas för sent. Som företagare kan det då vara viktigt att sätta ned foten genom att skicka ut ett inkassokrav. Dessa kan du som företagare skriva själv men det är allra bäst att ta hjälp av ett inkassobolag.

Fakturor som skickas ut av små och medelstora företag betalas sällan i tid. Nästan hälften är försenade och omkring en femtedel betalas efter drygt en vecka. För ditt företag leder detta till kreditförluster och ökade administrativa kostnader för att skicka ut påminnelser.

Som företagare är det därför viktigt att sätta ned foten och skicka ut ett inkassokrav. Dessa kan skickas ut på två sätt, antingen med hjälp av ett inkassobolag eller så kan du skriva det själv.

Det är alltid bäst att som företagare ta hjälp av ett inkassobolag

Att kontakta ett inkassobolag är alltid det bästa alternativet för att försäkra sig om att kravet är utformat enligt inkassolagen.

Genom att kontakta ett bolag som arbetar med detta kan du dessutom säkerställa att det skickas ut ett inkassokrav som är anpassat efter kunden. På så sätt ökar dessutom möjligheterna att få en snabb återbetalning.

Inkassobolagen börjar med att skicka ut ett kravbrev till den betalningsskyldige

Hur inkassokravet utformas beror på vilket bolag du kontaktar. Vanligt är dock att man börjar med att skicka ut ett kravbrev i samband med att du registrerar ditt ärende hos inkassobolaget. Förutom den summa du kräver läggs även inkassokostnaden till på den totala summan.

Om fakturan fortfarande inte betalas kan inkassobolaget göra en ärendevärdering. Det innebär att man kontrollerar personens ekonomiska situation, exempelvis om det finns tidigare anmärkningar och skulder.

Efter ärendevärderingen tar inkassobolaget ett beslut över vilken åtgärd som är bäst. Antingen kan man komma fram till en lösning med personen som är betalningsskyldig eller så lämnar man ärendet vidare till Kronofogden.

Företaget kan utforma sitt eget inkassokrav

En annan lösning för ditt företag är att utforma ett eget inkassokrav. Det är dock viktigt att kravet följer reglerna som finns angivna i inkassolagen.

Att företag utformar sina egna inkassokrav sker väldigt sällan. Endast 10 procent av alla företag som är under tillsyn av Datainspektionen skickar ut sina egna inkassokrav.

Att skicka ut egna inkassokrav leder till mer arbete

Att själv skicka ut inkassokrav är möjligt men sällan bra att göra för ditt företag. En expert har bättre koll på alla regler samtidigt som du och ditt företag inte behöver lägga fokus på all administration det innebär att skicka ut egna krav. Dessutom kan kravet anpassas efter kunden på ett bättre sätt om du tar hjälp av en expert.