Kran och byggarbetsplats mot blå himmel.Byggnadssektorn är den bransch som har varit mest drabbat av konkurser hittills i år. Foto: Unkas Photo/Shutterstock.com

Ekonomi

Hittills i år har antalet konkurser ökat med 64 procent jämfört med samma period förra året. Inom flera branscher är antalet konkurser högre än de har varit på minst ett decennium. Upplysningscentralen (UC) skriver i ett pressmeddelande att de inte tror att det blir någon ljusning under våren och sommaren.

De branscher som har drabbats hårdast är byggsektorn, restauranger samt informations- och kommunikationsbranschen. UC:s vd Gabriella Göransson tror att arbetslösheten kommer att öka i vår. Dock hoppas hon på att antalet konkurser har nått sin topp i sommar.

Flest konkurser i byggbranschen

De branscher som har haft flest konkurser i år är byggbranschen, hotell- och restaurang samt informations- och kommunikationsbranschen. Av dessa är det byggbranschen som har drabbats allra hårdast, med 86 procent fler konkurser hittills i år jämfört med samma period förra året. I hotell- och restaurangbranschen har antalet konkurser ökat med 62 procent, och i informations- och kommunikationsbranschen har konkurserna blivit 79 procent fler.

I byggbranschen är det framför allt företag som utför elinstallationer samt företag som bygger bostäder som är mest drabbade. Inom hotell- och restaurang är det restaurangverksamheter som sticker ut i statistiken, och för information och kommunikation är det företag som sysslar med dataprogrammering och datakonsultverksamhet som är mest drabbade.

Har varit i riskzonen sedan inflationen tog fart

Gabriella Göransson säger att just de här branscherna har varit riskbranscher sedan inflationen började öka rejält. Dock är det först nu de senaste månaderna som antalet konkurser har ökat markant. Hon menar att det är oroväckande, eftersom de siffror som UC jämför med från förra året redan var höga.

Hon berättar vidare att regeringen nyligen har presenterat siffror som visar att vi till våren kan få se den högsta arbetslösheten sedan tio år tillbaka (om man bortser från pandemin).

Företag måste bli flexibla och anpassa sig

Mycket av det som just nu påverkar marknaden går inte att påverka. Det handlar till exempel om kriget i Ukraina, Sveriges Natioansökan och två viktiga politiska val i EU och USA. Allt detta får direkta konsekvenser på näringslivet i Sverige.

Gabriella Göransson säger att företagen kan behöva visa på flexibilitet och anpassningsförmåga för att överleva framöver.