Kvinnlig företagsledare står och pratar inför gruppAlmi kritiseras av Riksrevisionen för missvisande statistik. Foto: Monkey Business Images

Företagsnyheter

Genom att rapportera missvisande siffror av lån till kvinnor riktar Riksrevisionen hård kritik mot Almi Företagspartner. Vidare riktar Riksrevisionen kritik mot regeringens ledning av Almi då man anser att de brustit i ledningen och uppföljningen av arbetet, skriver Breakit.se

Under flera år har Almi redovisat missvisande siffror gällande företagslån till kvinnor vilket gett en alldeles för bra bild av bolaget. Detta har lett till att man nu fått smäll på fingrarna av Riksrevisionen som är missnöjda med både Almi och regeringens kontroll av bolaget.

Almi Företagspartner som ägs av staten har i uppdrag av Regeringen att hjälpa företag vid startups eller att utveckla företag och få dem att växa. De företag som har svårt att få vanliga lån kan erbjudas att ta företagslån av Almi. I uppdraget ingår också ett större fokus på företagslån till kvinnor.

Missvisande siffror om vem som fått företagslån

Nu visar riksrevisionens granskning av Almi att de skönmålat siffrorna som de rapporterat om andelen kvinnor som fått företagslån. Pengar som lånats ut till företag som har lika många män som kvinnor i sitt team har tillskrivits kvinnorna.

Almis kommunikationschef Lars Mårdbrant säger att de tagit till sig av Riksrevisionens kritik och att de under en längre tid varit medvetna om granskningen och för att korrigera rapporten har man vidtagit åtgärder där man ändrat grundregeln.

Kvinnor premieras företagslån

I framtiden ska det tydligt visa den mixade andelens storlek. Målsättningen för Almi är att de företagslån som går ut till antalet företag som leds av kvinnor ska vara lika stor som hela företagspopulationen. När Almi räknar bort de mixade teamen med både män och kvinnor så når man inte det målet.

Enligt Lars Mårdbrant måste de ta till sig av kritiken. När det gäller rapporteringen av företagslån till kvinnor och män och mixade team så måste de vara mer tydliga.

Utredningen av Riksrevisionen visar att andelen lån under 2017 som gick till kvinnor uppgick till 17 procent och andelen lån till mixade team till 13 procent. Nu uppmanar Riksrevisionen regeringen att tänka över uppdragets formulering genom att omformulera uppdragsmålen för Almi så att de knyter an bättre till de jämställdhetspolitiska målen.