Låna ut pengar till företag

Som privatperson kan vara ett alternativ för dig som är ute efter större avkastning att låna ut pengar till företag. Samtidigt kan du med investeringar i svenska företag bidra till både tillväxt och aktiv arbetsmarknad. Genom att investera i små och medelstora företag gör dina pengar betydligt mer nytta än på ett sparkonto. Med lån till företag kan du ofta själv bestämma vilken risk du är beredd att ta och vilket i förlängningen innebär att du sätter din egen ränta. Lån till företag innebär samtidigt en risk då du inte skyddas av den statliga insättningsgarantin.

Riskerna med att låna ut pengar till företag

Riskerna med att låna ut pengar till företag kompenseras ofta med en generös utlåningsränta. Samtidigt finns det sätt för dig att hantera den risk som uppstår:

  • Granskning. Var väldigt noga med att granska det företag du funderar på att låna pengar till. Genom att ha koll på företagets verksamhet, omsättning, tillgångar och skulder blir det lättare för dig att bedöma om risken är värd belöningen (räntan). Kom bara ihåg att bara för att ett företag varit lönsamt och framgångsrikt tidigare så är det ingen garanti för att företaget fortsätter att vara det i framtiden.
  • Diversifiering. Sprid dina risker. Genom att låna pengar till flera olika företag med olika stor kreditrisk kan du minska risken för att bli av med de pengar du lånat ut.
  • Löptid. Glöm inte att även undersöka ditt eget behov av de pengar du lånar ut. Tror du att du eventuellt kommer att behöva pengarna du lånar så kan det vara en bra idé att välja en kortare löptid på lånet.

Låna ut direkt eller via förmedlare

Vill du låna ut pengar till företag så finns det två vägar att gå: Låna pengar direkt till företag eller låna pengar till företag genom en låneförmedlare. Båda vägar har fördelar och nackdelar men den största skillnaden är risk kontra belöning. Lånar du ut direkt till ett företag så blir risken ofta större då låneförmedlaren vanligtvis står för en del av risken. Samtidigt tar låneförmedlare avgifter för sina tjänster vilket gör din totala ersättning lägre.

Det finns många aktörer som lånar ut pengar till företag. Exempelvis finns det långivare som har som verksamhet att just låna ut pengar till företag. Ska du ansöka om ett sådant lån bör du börja med att göra en jämförelse av företagslån.