Låna pengar till företagsköp

Att köpa ett företag som redan varit igång en viss tid är förmodligen den enklaste och även snabbaste vägen till att bli egenföretagare. Det kan även vara enklare att beviljas lån till företagsköp än andra företagslån. För att hitta en långivare som erbjuder möjlighet att låna pengar till företagsköp bör du genomföra en jämförelse av företagslån. Se till att välja ett företagslån som ditt företag kommer kunna betala tillbaka och som inte innebär onödigt hög ränta och andra avgifter.

Företagsköp kan gå till på 3 olika sätt

Det finns några olika sätt att köpa ett företag, oavsett om du lånar pengar för att finansiera företagsköpet eller inte. Vilket sätt som passar dig bäst är individuellt men det kan vara bra att känna till alternativen:

  1. Köpa aktierna i aktiebolaget. Genom att köpa aktierna i företaget tar du även över ansvaret för tidigare åtaganden i företaget. Det kan exempelvis vara påskrivna avtal och tidigare företagslån.
  2. Köpa andelarna i handelsbolaget/enskild firma. Genom att köpa andelarna i ett handelsbolag eller enskild firma tar du också över allt ansvar. I ett handelsbolag/enskild firma är du även personligt ansvarig för eventuella skulder.
  3. Köpa innehållet i företaget, även kallat inkråmet. Ett köp av inkråm innebär endast köp av företagets tillgångar. Du kan då driva vidare företaget utan juridiskt ansvar för den tidigare verksamheten och åtaganden. Dock har säljaren fortfarande kvar sitt företag.

Innan du genomför ett företagsköp bör du noggrant gå igenom företagets åtaganden, verksamhetsplan, ekonomi och skuldsituation. Det finns flera olika checklistor du kan utgå från när du analyserar företaget och som du även kan återanvända när du ska göra en affärsplan efter företagsköpet väl är genomfört.

Privatlån eller företagslån till företagsköp

Ett företagsköp kan finansieras privat exempelvis genom egna sparpengar och privatlån. Att ta ett privatlån för ett företagsköp innebär att du i efterhand måste ta ut pengar från företaget för att betala tillbaka privatlånet och räntan. Detta kräver en hel del beräkningar eftersom att vissa skatteregler måste tas hänsyn till. Det kan även innebära en stor risk att ta privatlån för företagsköp.

Jämför räntor på företagslån

Ett annat alternativ är att bilda ett aktiebolag eller annat bolag som i sin tur genomför företagsköpet. Om du bildar ett aktiebolag som i sin tur köper företaget blir det köpta företaget ett dotterbolag till ditt nybildade aktiebolag. Det går även att köpa ett företag om du startat ett handelsbolag eller en enskild firma. Beroende på vilken företagsform företaget har kan du ansöka om företagslån för aktiebolag, företagslån för handelsbolag eller företagslån för enskild firma.