Krav för företagslån

Kraven för företagslån är ofta större än krav på privatpersoner som vill låna pengar. Samtidigt kan företagslån vara ett perfekt sätt att finansiera en expansion av verksamheten eller att få företaget att klara sig igenom en tuff ekonomisk period. Genom att ha koll på vilka krav som gäller för företagslån ökar chanserna för ditt företag att få det kapitaltillskott som behövs. Några av de vanligaste krav som långivare ställer är:

  • Omsättningskrav. Vissa långivare erbjuder företagslån trots att ditt företag ännu inte har någon omsättning. Vanligast är dock att långivaren har något slags omsättningskrav. Tidigare omsättning talar nämligen för att företaget även i framtiden kommer att få in pengar, pengar som kan användas för att betala tillbaka företagslånet tillsammans med räntekostnaden.
  • Ålderskrav. Ytterligare ett vanligt krav är ålderskravet. Med ålderskrav menas företagets ålder räknat från den dag företaget registrerades hos bolagsverket. Långivarna resonerar som så att ju äldre företag desto lägre kreditrisk. De ålderskrav som finns brukar ligga mellan 1-2 år, men ju äldre företaget är desto större chans har ni att få en låg ränta på företagslånet.
  • Borgensåtagande. Ett företagslån innebär en risk för långivaren då företaget kan komma att gå i konkurs. Skulle företaget gå i konkurs kan det innebära svårigheter för långivaren att få företagslånet återbetalt. Därför kräver vissa långivare en personlig borgen från ägare, VD eller annan person med koppling till företaget. Går du i personlig borgen för ett företagslån så innebär det att du blir återbetalningsskyldig om företaget skulle misslyckas med att återbetala företagslånet.
  • Affärsplan. Vid ansökan om företagslån så är det inte helt ovanligt att långivaren efterfrågan en affärsplan. Affärsplanen ska visa upp företagets verksamhet och mål för framtiden. Långivaren använder affärsplanen för att bedöma företagets kreditrisk, dvs. risken för att företaget inte ska kunna betala tillbaka företagslånet.

Vilka krav som gäller varierar från långivare till långivare. Du kan hitta mer information om olika långivarens krav genom att göra en jämförelse av företagslån.