Företagslån utan personlig borgen

Vissa långivare erbjuden företagslån utan att kräva personlig borgen. Med ett företagslån med personlig borgen går en eller flera firmatecknare, dvs. extern VD eller ägare till företaget, i god för att företagslånet kommer kunna betalas tillbaka. Om företaget inte återbetalar sitt lån så kommer borgensmannen personligen ansvara för att detta sker. Om du driver enskild firma eller handelsbolag har du automatiskt personlig borgen för företagets skulder, eftersom denna typ av bolagsform förutsätter detta.

Anledningen till att långivare ställer krav på personlig borgen är för att långivaren vill vara säker på att företaget kommer kunna betala tillbaka lånet. Ett företagslån utan personlig borgen kan dock innebära att räntekostnaderna blir högre, eftersom denna typ av lån innebär en större risk för långivaren. Det är därför viktigt att jämföra företagslån från flera olika långivare innan du ansöker.

Jämför företagslån och ansök idag

Personlig borgen är en av flera möjliga säkerheter

Om ditt företag inte vill ta ett företagslån med personlig borgen finns det även andra alternativ på säkerhet som vissa långivare godkänner. Företaget kan bland annat lämna någon av dessa garantier:

  1. Skötselborgen. En skötselborgen liknar en personlig borgen men är begränsad till ett visst belopp. Detta används ofta då ett företag har lägre kreditbetyg eller vid företagslån till nystartat företag.
  2. Företagshypotek. Företagshypotek innebär att företaget intecknar en del av dess tillgångar till förmån för långivaren.

Det finns vissa långivare som erbjuder företagslån utan krav på personlig borgen och även de som erbjuder företagslån utan säkerhet.

Undvik oseriösa aktörer då de kan drabba ditt företag negativt

Ju mer attraktiv marknaden för företagslån blir desto fler oseriösa aktörer lyckas även ta sig in. Oseriösa aktörer kan göra stor skada för ditt företag genom dolda avgifter samt inte upplysa dig som kund om vad företagslånet innebär. På Företagslån.com jämför vi endast seriösa långivare för att säkerställa att ditt företag är i trygga händer efter att ni valt långivare.