Företagslån med betalningsanmärkning

Det är inte omöjligt att få företagslån om företaget har en eller flera betalningsanmärkningar men det krävs då att företaget kan uppvisa god ekonomi. När du ansöker om ett företagslån görs oftast en helhetsbedömning av företaget. Skulle företaget ha en eller flera betalningsanmärkningar är detta självklart negativt men det behöver inte innebära att det inte går att få ett företagslån. Om resten av företagets verksamhet ser bra ut och den ekonomiska situationen är hållbar kan företagets beviljas företagslån trots betalningsanmärkningar.

Ska du ansöka om ett företagslån trots betalningsanmärkningar bör du först och främst genomföra en jämförelse av företagslån. Du har störst chans att beviljas ett företagslån med betalningsanmärkningar om du kontaktar den långivare du vill vända dig till och förklarar din situation.

Jämför långivare som accepterar betalningsanmärkningar

Det finns två olika sorters betalningsanmärkningar för företag

En betalningsanmärkning innebär att företaget inte betalat skulder eller fordringar i tid och att dessa därför har gått vidare till Kronofogden. Man kan dela upp ett företags betalningsanmärkningar i två typer:

  • Allmänna betalningsanmärkningar. Utgörs av betalningskrav från den offentliga sektorn såsom skatt, moms, parkeringsböter eller arbetsgivaravgift.
  • Enskilda betalningsanmärkningar. Utgörs generellt av betalningskrav från privata företag. De kan exempelvis uppstå om ett företag inte betalat hyra, leverantörsskulder eller ränta i tid.

Betalningsanmärkningar för en juridisk person kvarstår i 5 år. Om du nekas ett företagslån kan du kontakta långivaren och försöka förklara företagets ekonomiska situation. Om företaget exempelvis fick en betalningsanmärkning för flera år sedan på grund av slarv och har ordnat ekonomin sen dess kan företaget ändå beviljas företagslån.

Villkor för personliga betalningsanmärkningar beror på bolagsform

För vissa företagslån, såsom företagslån för enskild firma och företagslån för handelsbolag, har ägaren/ägarna personligt ansvar för företagets skulder. Eftersom att dessa bolagsformer är så pass likställda med ägaren kan företaget få svårt att beviljas företagslån om personen i fråga har personliga betalningsanmärkningar. För ett aktiebolag är det däremot företaget som är ansvarig för skulderna och i dessa fall är det större möjlighet att beviljas företagslån trots att en ägare har betalningsanmärkningar. De långivare som beviljar företagslån till företag med betalningsanmärkningar kan däremot ta ut högre ränta eftersom det innebär en större risk för långivare att bevilja denna typ av lån.