En företagskredit ger ditt företag tillgång till likvida medel trots att företagets egen kassa är tillfälligt tom. Med en kredit ökar på så vis möjligheterna för företaget att ta till vara på de chanser som kan tänkas uppstå. Samtidigt betalar företaget bara ränta på den kredit som utnyttjas. Det gör att ditt företag kan öka sin ekonomiska flexibilitet till en väldigt låg kostnad.

Företagskrediter kan ofta kopplas till ett vanligt företagskonto. Krediten används sedan automatiskt när balansen på företagskontot når noll. Det ger ett ekonomiskt spelutrymme större än företagets egen budget. Företagskredit kan även kallas för kontokredit eller checkkredit.

Håll enkelt koll på företagskrediten

Den ekonomiska delen av ett företags verksamhet sköts nu för tiden till stor del digitalt. Detta gäller även företagskredit. Kreditgivare låter ofta företaget hålla reda på sin tillgängliga och utnyttjade kredit direkt på sin hemsida. Det ger en överblick över både möjligheter till nya uttag och över vilka skulder som finns för tillfället. Med BankID är onlinetjänsterna säkra, smidiga och snabba vilket gör att företaget snabbt kan få det kapitaltillskott som behövs.

Räntan beror på företagets kreditvärdighet

Ränta på företagskredit betalas endast på utnyttjad kredit och är vanligtvis mycket låg. Samtidigt betalas ränta endast till dess att pengar återigen finns på företagets konto då kreditskulder ofta återbetalas automatiskt. Vilken ränta just ert företag får beror på vissa faktorer som tillsammans skapar en bild av företagets kreditvärdighet. Hur god kreditvärdighet företaget bedöms ha påverkas av bland annat:

  • Skulder. Har företaget stora skulder kommer detta att påverka företagets kreditvärdighet negativt. Ju sämre kreditvärdighet desto högre ränta får företaget på sin företagskredit.
  • Nyckeltal. Ju bättre nyckeltal desto högre kreditvärdighet. Relevanta nyckeltal är till exempel soliditet och kassalikviditet.
  • Företagets ålder. Ju äldre företaget är desto högre blir kreditvärdigheten. Ett företag som har funnits i ett halvår löper större risk att få återbetalningsproblem än ett företag med 10 år på nacken.

Du kan enkelt se vilken ränta ditt företag skulle få på en företagskredit genom att göra en ansökan. En ansökan om företagskredit är aldrig bindande utan kan användas för att ge ett alternativ till ett företag i jakt på en mer flexibel ekonomisk situation. Detsamma gäller även för företagslån. En ansökan om företagslån är inte bindande utan kan snarare vara ett sätt att se om ditt företag kan få lån. Innan du tar ett företagslån bör du dock alltid jämföra företagslån från olika långivare.