Amortering på företagslån

Hur mycket du måste amortera på företagslån beror på vilken långivare du fått företagslån genom samt hur stort ditt företagslån är. Ett företagslån ska återbetalas under den lånetiden som långivaren fastställs. I avtalet för företagslånet finns även en amorteringsplan som beskriver hur och när företagslånet ska betalas tillbaka. Avtalet reglerar även vilken ränta du ska betala och vilka säkerheter som måste finnas för företagslånet.

Tänk på! Amorteringen varierar beroende på långivare och flera andra faktorer. För att veta hur mycket du måste amortera på ett företagslån bör du genomföra en jämförelse av företagslån.

För att uppskatta hur mycket du behöver amortera på ett företagslån kan du titta på lånebeloppet och återbetalningstiden. I vissa fall kan långivaren gå med på en längre återbetalningstid om du förklarar ditt företags ekonomiska förutsättningar, vilket även innebär att du får amortera mindre per månad. Innan du ansöker om ett företagslån bör du göra upp en budget för hur ditt företag ska betala amorteringarna och ränta samt eventuella avgifter. På så sätt kan du vara säker på att du klarar av det företagslån du planerar att ansöka om.

Skatta amorteringen genom lånebelopp och återbetalningstid

Utgångspunkten för alla lån, oavsett om det är ett företagslån eller någon annan typ av lån, är att de ska betalas tillbaka inom den bestämda återbetalningstiden. Om ett företagslån har en återbetalningstid på 6 månader och innebär det att du måste amortera ⅙ av lånebeloppet varje månad. I vissa fall kan amorteringen göras annorlunda, exempelvis att du amorterar mindre i början och mer i slutet, men det beror helt på långivaren.

Även ränta och andra avgifter ska betalas för företagslån

Amorteringen för företagslån är inte en kostnad utan en återbetalning. Däremot ska du även betala ränta och andra eventuella avgifter för företagslånet vilket innebär en kostnad för företaget. Det är viktigt att du budgeterar för både återbetalningen och kostnaderna innan du ansöker om ett företagslån. Om ditt företag inte lyckas betala kan det uppstå svåra situationer och företaget tvingas då betala onödiga avgifter som förseningsavgift och dröjsmålsränta.